ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑΣ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 26811820, 26811821
Τηλεομοιότυπο: 26272119
Μενού

Κ.Μ.Σ και Επιτροπές Μαθητών

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΣΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΞΗ
Πρόεδρος

Ξενοφώντος Γιώργος

ΘΗΨ3

Αντιπρόεδρος

Ιωάννου Γιάννης

Β31

Γραμματέας

Αριστοτέλους Αντρέας

Α41

Ταμίας

Κόνικκος Διόνυσος

Β51

Μέλη

Χωραττάς Λοΐζος

Χριστοδούλου Μάριος

Ηλία Ηλίας

Α31

Γ51

ΘΗΨ3

 


Υπεύθυνοι  Κ.Μ.Σ.:  

 • Σταυρινού Μαρία Β.Δ.Α΄
 • Ηρακλέους Αναστασία, Β.Δ.

 


Αντιπρόσωποι για ΕΣΕΜ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΑΞΗ

Ξενοφώντος Γιώργος

ΘΗΨ3

Ιωάννου Γιάννης

Β31

  


ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Κ.Μ.Σ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • Ξενοφώντος Γιώργος  ΘΗΨ3

 • Ιωάννου Γιάννης  Β31

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕΣΚ

Χωραττάς Λοΐζος  Α31

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
 • Χριστοδούλου Μάριος  Γ51

 • Κόνικκος Διονύσιος  Β51

 • Αριστοτέλους Αντρέας  Α41

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΡΑΝΩΝ
 • Κόνικκος Διονύσιος  Β51

 • Ηλία Ηλίας  ΘΗΨ3

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

Ξενοφώντος Γιώργος  ΘΗΨ3

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Χωραττάς Λοΐζος  Α31

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ξενοφώντος Γιώργος  ΘΗΨ3

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ξενοφώντος Γιώργος  ΘΗΨ3

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Χριστοδούλου Μάριος  Γ51

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Ξενοφώντος Γιώργος  ΘΗΨ3

 • Αριστοτέλους Αντρέας  Α41

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • Κόνικκος Διονύσιος  Β51

 • Ιωάννου Γιάννης  Β31

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
 • Ξενοφώντος Γιώργος  ΘΗΨ3

 • Ιωάννου Γιάννης  Β31