ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑΣ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 26811820, 26811821
Τηλεομοιότυπο: 26272119
Μενού

Το σχολείο μας

Το σχολείο λειτούργησε το 2007-2008 με την ονομασία Περιφερειακό Λύκειο Αγ. Χαραλάμπους Έμπας. Το πρώτο έτος λειτούργησε με μία τάξη την Α' με έξι τμήματα.

Το σχολείο εξυπηρετούσε την εκπαιδευτική περιφέρεια: Χλώρακας, Λέμπας, Κισσόνεργας, Πέγειας, Έμπας, Τάλας, Τσάδας, Κοίλης, Τρεμιθούσας.

Το δεύτερο έτος λειτούργησαν Α' και Β' τάξεις και ολοκληρώθηκε με την Γ' τάξη τον τρίτο χρόνο 2009-2010.

Σήμερα στο σχολείο λειτουργούν επίσης τρείς τάξεις Τεχνικής Σχολής (Α', Β' και Γ' τάξη) στα Ξενοδοχειακά, Κομμωτική και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Το Σχολείο λειτουργεί με το όνομα Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Αγίου Χαραλάμπους Έμπας με συνολικό αριθμό μαθητών 407.