ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑΣ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 26811820, 26811821
Τηλεομοιότυπο: 26272119
Μενού

Ηλεκτρονική Διοίκηση

Ρυθμίσεις Υπολογιστή για εμφάνιση Ελληνικών στο πρόγραμμα Απουσιολογίου

Στον υπολογιστή που θα εγκαταστήσετε την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Απουσιολογίου θα πρέπει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα ούτως ώστε να χρησιμοποιoούνται Ελληνικά. Επίσης θα πρέπει να ορίσετε τη γλώσσα για τα προγράμματα που δεν χρησιμοποιούν UNICODE σε Ελληνικά.

  1. Μεταβείτε στο Control Panel -  Region (Change Date, Time or Number Formats)

  1. Επιλέξτε και Ρυθμίστε ανάλογα τις καρτέλες Formats και Administrative

      

 

Εικόνα 1 & 2 : Παράδειγμα ρυθμίσεων γλώσσας και ημερομηνίας